Atrodil (Ipratropium bromide)

Atrodil (Ipratropium bromide)

Dostępne dawki i opakowania:

Atrodil® aerozol inhalacyjny 10 ml. (20µg/dawkę) 200 dawek

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Atrodil w opakowaniu 200 dawek może przepisać z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjent może otrzymać lek z odpłatnością 100%:

  • Jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – POChP ( obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc) oraz w astmie oskrzelowej.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Atrodil:

 

Rp.

Atrodil aer. inh. 2 opak R

DS. doraźnie

 

W tym przypadku lekarz wystawiający receptę zapisała wszystkie niezbędne dane wymagane rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich. Brak podanego dawkowania nie stanowi problemu, gdyż bez zapisanego sposobu dawkowania lekarz może przepisać, a farmaceuta wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania leku.