Ventolin aerozol wziewny 100 mcg/dawkę 200 dawek

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Ventolin roztwór do nebulizacji 1 mg/ml

20 amp. po 2,5 ml

Odpłatność:

100%

Ventolin roztwór do nebulizacji 2 mg/ml

20 amp. po 2,5 ml

100%
Ventolin Dysk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę

1 op 60 dawek

100%
Ventolin aerozol wziewny 100 mcg/dawkę

1 poj. 200 dawek

R, 100%

Ventolin aerozol można dostać z odpłatnością “R” we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli w przypadku:

  • skurczu oskrzeli
  • odwracalnej obturacji dróg oddechowych
  • zapobiegawczo przed wysiłkiem dla pacjentów z astmą wysiłkową

Przykładowa recepta:

Rp.

Ventolin aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/daw.

2 op. po 1 poj. po 200 dawek

D.S. 1 wziew 3x dziennie doraźnie

Odpłatność: R

Powyższe dawkowanie jest nieprecyzyjne. Wskazuje na użycie wziewu doraźnie, wobec tego nie jesteśmy w stanie obliczyć w jakim czasie jaką ilość pacjent zużyje. Na recepcie wypisane są dwa jedyne opakowania dostępne w tej postaci. W związku z tym można wydać całość na zniżkę.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

  • 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4)6) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

  1. a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego

produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji.

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska