Amlopin z uprawnieniem Senior ze znaczkiem „X”

Recepta papierowa: w uprawnieniach dodatkowych pacjenta obok uprawnienia „S” widnieje również oznaczenie „X”

Oznaczenie “X” występujące na recepcie w miejscu kodu uprawnień dodatkowych pacjenta oznacza brak uprawnień. Co prawda w rozporządzeniu MZ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie recept znajdziemy paragraf, który mógłby potencjalnie sugerować możliwość wydania leku ze zniżką w sytuacji, kiedy na recepcie znajdują się dwa kody uprawnień dla pacjenta.

 “ § 8. 5. Jeżeli na jednej recepcie wskazano więcej niż jeden kod uprawnienia dodatkowego pacjenta i każde z tych uprawnień może mieć zastosowanie do danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tej recepcie, taki produkt, środek lub wyrób wydaje się zgodnie z uprawnieniem dodatkowym wskazanym na recepcie, z którego wynika najniższa wysokość dopłaty pacjenta.” 

Powyższy paragraf nie ma tutaj zastosowania, ponieważ symbol “X” nie oznacza uprawnienia. a właściwie pozbawia go pacjenta. Aby zrealizować powyższą receptę z uprawnieniem „senior” niezbędna jest jej poprawa. Lekarz powinien skreślić symbol “X”, przybić pieczątkę i się podpisać. 

©rx.edu.pl

mgr farm. Martyna Piotrowska