Trulicity – roztwór do wstrzykiwań

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Trulicity 0,75 mg/0,5 ml

4 amp.-strzyk. 0,5 ml

12 amp.-strzyk. 0,5 ml

2 wstrzykiwacze 0,5 ml

4 wstrzykiwacze 0,5 ml

12 wstrzykiwaczy 0,5 ml

Odpłatności:

100%

100%

100%, 30%

100%

100%

Trulicity 1,5 mg/0,5 ml

4 amp.-strzyk. 0,5 ml

12 amp.-strzyk. 0,5 ml

2 wstrzykiwacze 0,5 ml

4 wstrzykiwacze 0,5 ml

12 wstrzykiwaczy 0,5 ml

100%

100%

100%, 30%

100%

100%

Trulicity 3 mg/0,5ml

2 wstrzykiwacze 0,5 ml

4 wstrzykiwacze 0,5 ml

12 wstrzykiwaczy 0,5 ml

100%, 30%

100%

100%

Trulicity 4,5 mg/0,5 ml

2 wstrzykiwacze 0,5 ml

4 wstrzykiwacze 0,5 ml

12 wstrzykiwaczy 0,5 ml

100%, 30%

100%

100%

Lek Trulicity można dostać ze zniżką 30% w przypadku pacjentów, u których stwierdzono:

  • cukrzycę typu 2.,
  • przed włączeniem insuliny,
  • leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi, od co najmniej 6 miesięcy,
  • z hemoglobiną glikowaną (HbA1c) o wartości wyższej lub równej 8%,
  • z otyłością, gdzie BMI jest wyższe, lub równe 35 kh/m2,
  • bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, rozumianym jako:

– potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 

– wystąpienie uszkodzeń innych narządów objawiające się przez białkomocz, lub przerost lewej komory serca, lub retinopatię, lub 

 – obecność dwóch lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek równy, lub powyżej 55.- mężczyźni, równy lub powyżej 60. lat – kobiety, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.

W pozostałych przypadkach można wypisać receptę z odpłatnością 100%.

Czytaj również: Trulicity – kwestia poprawności dawkowania

Przykładowa recepta:

Rp

Trulicity roztwór do wstrzykiwań 1,5 mg/ 0,5 ml

14 op. po 2 wstrzykiwacze  po 0,5 ml

D.S. 1 x w tygodniu 1,5 j.m. podskórnie

Odpłatność: 30%

Data realizacji do 30 marca 2023 roku.

W powyższej recepcie wątpliwość budzi dawkowanie. Jednostkę dawkowania w jakiej określa się dawkę Trulicity można określać za pomocą mg, ml, lub ilości wstrzykiwaczy w danej jednostce czasu. Lekarz zapisując “j.m” najprawdopodobniej miał na myśli miligramy, niemniej jednak jest to jednostka nieprawidłowa. W związku z tym traktujemy receptę jakby miała błędne dawkowanie. Zgodnie z § 8 pkt 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z 30 grudnia 2020 roku w przypadku błędnego dawkowania : ”osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowe-

go innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu”. Wobec powyższego możemy wydać 2 opakowania na zniżkę.