Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Dostępne dawki i opakowania:

Tialorid® tabl. 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Tialorid® mite tabl. mite 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Tialorid lub Tialorid Mite tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

•    we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi). W zastoinowej niewydolność krążenia. W marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

•    w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia; w moczówce nerkopochodnej.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Tialorid:

Rp.

Tialorid Mite tabl. 3op Odpłatność 30%

DS.3x1

Odział NFZ – UK, podany numer PESEL

W tym przypadku recepta zawiera uchybienia formalne, ale nie stanowią one przeszkody w realizacji. Podany jest oddział NFZ w postaci symbolu państwa, który farmaceuta koryguje na podstawie przestawionych przez pacjenta dokumentów (np. karta EKUZ) do właściwego GB, a pesel zastępuje numerem dokumentu, co zostaje odpowiednio odnotowane na rewersie recepty.

Osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę leku, ilość leku, odpłatność oraz dawkowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.