Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Dostępne dawki i opakowania:

Tialorid® tabl. 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Tialorid® mite tabl. 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Tialorid lub Tialorid Mite tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi). W zastoinowej niewydolność krążenia. W marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

  • w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia; w moczówce nerkopochodnej.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Tialorid:

Rp.

Tialorid Mite 3op Odpłatność 30%

DS. wiadomo

Recepta zawiera numer umowy zaczynający się od 98, ale brak adnotacji pro familiae

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

  • postać leku – ponieważ lek występuje w urzędowym wykazie leków dopuszczonych na terenie RP w jednej postaci, nieokreślenie postaci nie stanowi błędu formalnego i nie utrudnia realizacji recepty przez farmaceutę,

  • ilość leku - na recepcie przepisano 3 opakowania bez podania sposobu dawkowania, gdyż określenie „wiadomo” nie jest precyzyjnym sposobem dawkowania. W tym przypadku zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia osoba wystawiająca receptę może bez podania sposobu dawkowanie przepisać ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom refundowanym.

  • adnotacja pro – zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich osoba wystawiająca receptę na drukach tylko do własnego użytku wpisuje odpowiednią adnotację „pro” lub równoważną. Braku tej informacji farmaceuta nie może skorygować ani uzupełnić, co skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za lek. Podany numer 98 należy zignorować i w jego miejscu wprowadzić drugi raz PWZ lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.