Tegretol

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Tegretol zawiesina doustna 20 mg/ml

100 ml

250 ml

Odpłatność:

R, B, 100%

R, B, 100%

Tegretol CR 200 mg

50 tabl

R, B, 100%
Tegretol CR 400 mg

30 tabl

R, B, 100%

Tegretol CR 400 można dostać z odpłatnością

  •  B we wskazaniach choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
  • R w przypadku padaczki oraz w stanie po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN, a także w bólu neuropatycznym, nowotworowym i neuralgiach 

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

Czytaj również: Zamiana leku Tegretol na Finlepsin – czy jest błędem?

 

Przykładowa recepta:

Rp,

Tegretol CR 400 tabl o zmodyfikowanym uwalnianiu 

10 op po 30 szt

D.S. 2×1

Odpłatność: B

Uprawnienie dodatkowe C

 

Tegretol CR mieści się w wykazie leków refundowanych dla kobiet z uprawnieniem dodatkowym C. Jednak Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych wskazuje, że dla uprawnienia C możliwa jest realizacja leków z odpłatnością R, 30%, 50%.

Sami nie jesteśmy uprawnieni do zmiany odpłatności leku, zwłaszcza jeśli wskazania różnią się między sobą. Możemy to zrobić jedynie w przypadku braku określenia odpłatności, lub wybrania nieistniejącej odpłatności. Oczywiście zmiana z refundacji na 100% jest zawsze możliwa.  Wobec tego możemy zrealizować receptę jedynie z pominięciem uprawnienia C. 

©rx.edu.pl

mgr farm. Martyna Piotrowska