Simvasterol (simvastatin)

Dostępne dawki i opakowania:

Simvasterol tabl. powl. (10 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Simvasterol tabl. powl. (20 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Simvasterol tabl. powl. (40 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%


Jeżeli lekarz jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Simvasterol w dawce 10mg, 20mg i 40mg pakowany po 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. W leczeniu rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i innego leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niewłaściwe lub niedostępne. W zmniejszeniu zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające stosowane wraz z działaniami mającymi na celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz innymi sposobami terapii zapobiegającej chorobom serca.


 

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

  • Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Simvasterol:


Rp.

Simvasterol 20mg 4op Odpł. S

S. 1x1

Recepta wystawiona przez kardiologa
z poradni specjalistycznej

Powyższa recepta zawiera dwa błędy:

  • odpłatność - nie istnieje odpłatność S, więc lekarz powinien wpisać to 30%, nie przeszkadza to jednak w realizacji recepty ze zniżką,
  • uprawnienie dodatkowe - brak wpisania S we właściwe miejsce na recepcie powoduje, że pacjent nie może otrzymać leku bezpłatnie,
  • osoba uprawniona - zgodnie z komunikatem MZ w sprawie leków dla seniorów osobami uprawnionymi do wystawiania recept z uprawnieniem S są lekarze i pielęgniarki POZ. Ponieważ apteka nie jest uprawniona do weryfikacji uprawnień lekarza, może wydać leki bezpłatnie. Natomiast konsekwencje za przekroczenia uprawnień poniesie osoba wystawiająca receptę. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.