Sabumalin aerozol

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Sabumalin

aerozol 100 μg/ dawkę

1 poj. (200 dawek)

2 poj. (200 dawek)

3 poj. (200 dawek)

Odpłatność

R, 100%

brak w produkcji

brak w produkcji

Lek Sabumalin jest dostępny z odpłatnością R dla osób, które chorują na:

oraz w zapobieganiu astmy wysiłkowej i wywołanej przez alergeny. W razie zastosowania leku poza wskazaniami jest możliwość realizacji recepty z odpłatnością 100%.

Czytaj również: Zamiana Buventolu na Sabumalin – wątpliwości

Przykładowa recepta:

Rp.

Sabumalin, aerozol, 0,1 mg w dawce, 200 dawek = 1 pojemnik 8,5G

2op. po 200 DAWKA

D.S. 1-0-0

Odpłatność: R

Data realizacji do 22 września 2023 r.

 

W powyższej recepcie problem stanowi łączna ilość dawek, która z dawkowaniem 1-0-0 przekracza maksymalny okres, na jaki można wypisać leki, czyli 360 dni. Jednocześnie Sabumalin występuje jedynie w opakowaniach po 200 dawek. W związku z tym na zniżkę można wydać 1 opakowanie leku, mimo, że przekracza 180 dni. Taki przypadek jest opisany w ustawie – Prawo farmaceutyczne art. 96a, pkt 7a, podpunkt 2:

“jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego,

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu

medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania

wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego

w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do

stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej

tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.”

Podstawa prawna:

  • ustawa – Prawo farmaceutyczne, art. 96, pkt 3a, podpunkt 4. 

mgr farm. Martyna Piotrowska

©rx.edu.pl