Ryspolit® (Risperidonum)

Ryspolit® (Risperidonum)

Dostępne dawki i opakowania:

Ryspolit® rozt.doust.1mg/ml-30 ml.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Ryspolit® rozt.doust.1mg/ml-100ml.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Ryspolit® tabl. 1mg – 20 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Ryspolit® tabl. 2mg – 20 szt.

Lek na liście leków refundowanych - Odpł: Ryczałt

Ryspolit® tabl. 3mg – 20 szt.

Lek na liście leków refundowanych - Odpł: Ryczałt

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ryspolit® w dawce 1,2 i 3 mg pakowany po 20 tabletek może być wypisany z odpłatnością ryczałtową oraz w dawce 1mg/ml pakowany po 30 i 100ml w następujących wskazaniach:

  • w leczeniu schizofrenii

Leczenie lekiem Ryspolit nie podlega refundacji w następujących wskazaniach:

  • w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

  • w krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, nie reagujących na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych osób.

  • w krótkotrwałym objawowym (do 6 tygodni) leczeniu uporczywej agresji w przebiegu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, zdiagnozowanych według kryteriów DSM – IV, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowić integralną część wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmującego działania psychospołeczne i edukacyjne. Zaleca się, aby rysperydon był przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej lub lekarza specjalizującego się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Przykład prawidłowo wypisanej recepty na lek Ryspolit®:

Rp.

Ryspolit 1mg/ml 1op x 30ml

Odpłatność: R

S. 1 x dziennie 2ml

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.