Relanium 5 mg

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

Relanium 2 mg tabletki

20 tabl

Odpłatność:

100%

Relanium 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

5 amp po 2 ml

50 amp po 2 ml

100%100%
Relanium 5 mg tabletki

20 tabl

100%
Relanium 2mg/5ml zawiesina doustna

1 but 100g

100%

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Relanium tabletki 5 mg

0,15 op po 20 tabl 

D.S. 1x dziennie 1 tabl. Przez 3 dni (rano:1 tabl) 

Odpłatność 100%

Potwierdzono ilość substancji czynnej DIAZEPAMUM 15 mg 

 

Diazepam znajduje się w wykazie leków psychotropowych IV-P, więc opakowania zewnętrzne produktów leczniczych, które zawierają je w składzie mogą ulegać podziałowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Jednak to samo rozporządzenie mówi o tym, że nie można dzielić opakowań bezpośrednich. Relanium 5 mg a 20 tbl. posiada dwa listki, wobec czego najmniejsza ilość jaką można wydać pacjentowi to 10 tabletek. W takiej sytuacji ma zastosowanie przepis: Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.”

W związku z silnie uzależniającym charakterem substancji czynnej warto, jednak skonsultować z lekarzem swoją decyzję o wydaniu większej ilości leku niż ta przepisana na recepcie. 

Podstawa prawna:

„3. Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:

1) antybiotyki do stosowania wewnętrznego,

2) w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,

3) w postaci do podawania wziewnego,

4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”,

5) zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

– jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.

4. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie.

5. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie.

6. Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.”

Autor: mgr farm. Martyna Piotrowska