Pulmicort zawiesina 250 mcg/ml 1 op. a 20 poj.

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Pulmicort zawiesina do nebulizacji 

125 mcg/ml 

20 poj. po 2 ml

Odpłatność:

R, 100%

Pulmicort zawiesina do nebulizacji 

250 mcg/ml 

5 poj. po 2 ml

20 poj. po 2 ml

100%

R, 100%

Pulmicort zawiesina do nebulizacji 

500 mcg/ml 

5 poj. po 2 ml

20 poj. po 2 ml

100%

R, 30%, 100%

Pulmicort w zawiesinie do nebulizacji można dostać ze zniżką we wszystkich wskazaniach:

– u pacjentów z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie

glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie

oddechowym, gdy stosowanie inhalatorów ciśnieniowych (pMDI) lub inhalatorów proszkowych (DPI) jest niezadowalające lub nieuzasadnione.

– u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącym się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania.

– w leczeniu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy

stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

oraz w przypadku astmy,  POChP, eozynofilowego zapalenia oskrzeli

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

Przykładowa recepta:

Rp.

Pulmicort zawiesina 250 mcg/ml 

1 op. po 20 poj. po 2 ml

D.S. 2 razy dziennie po 1 amp. przez 6 dni (rano: 1 amp., wieczorem: 1 amp.) wziewnie

Odpłatność: R

W powyższej recepcie lekarz określił długość terapii.

Niestety możemy wydać maksymalnie 10 ampułek leku, mimo że zabraknie pacjentowi 2 ampułek na ostatni dzień terapii. Nawet jakbyśmy chcieli zastosować zasadę wydawania o 10% większej ilości leku, co byłoby błędne samo w sobie, to i tak nie moglibyśmy wydać 15 ampułek leku.

Zastosowanie w tym przypadku Art. 44 pkt 2c ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest błędne, ponieważ nie odnosi się ono do okresu stosowania leku, tylko do wydawania opakowania różnego od zapisanego na recepcie.

“2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie”

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept §8 Ust 3 

„Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejsza z nich jako przepisana przez osobę wystawiająca receptę” 

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska