Propranolol WZF tabletki 10 mg

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

Propranolol WZF 10 mg

50 tabl

Odpłatność:

R, 100%

Propranolol 40 mg

50 tabl

 

R, 100%

 

Propranolol WZF można dostać z odpłatnością “R” we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Leczenie dławicy piersiowej – poza postacią naczynioskurczową (Prinzmetala)
 • Prewencja wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową
 • Kontrola nadkomorowych i komorowych typów zaburzeń rytmu serca
 • Profilaktyka migreny
 • Leczenie drżenia samoistnego
 • Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego
 • Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku
 • Leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego
 • Leczenie kardiomiopatii przerostowej (ze zwężeniem drogi odpływu i/lub śródkomorowym)
 • Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykiem)

oraz dodatkowo w przypadku:

 • napadów anoksemicznych u dzieci do 18 r.ż w profilaktyce
 • niewydolności serca u dzieci do 18 roku życia
 • w naczyniakach wczesno niemowlęcych u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

W pozostałych przypadkach można wydać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Propranolol WZF tabletki 10 mg

2 op. po 50 tabl.

D.S. 3 x dziennie 1 tabl. przez 25 dni

Odpłatność: R

 

Wg dawkowania pacjent powinien zażyć 75 tabletek. Niestety, w powyższym przypadku możemy wydać maksymalnie 1 op leku na zniżkę, ponieważ występuje niezgodność w ilości tabletek wynikający z dawkowania oraz ilości zapisanego leku. Rozporządzenie w sprawie recept dokładnie mówi o tym, że w takich wypadkach należy wydać ilość mniejszą.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 roku

8. Pkt. 3. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska