Poltram (Tramadol hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania leku 

Poltram kaps. (50 mg) 20 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram krople doustne, roztwór (100 mg/ml) but. 10 ml oraz 96 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram Retard 100 tabl. o przedł. uwalnianiu (100 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram Retard 150 tabl. o przedł. uwalnianiu (150 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram Retard 200 tabl. o przedł. uwalnianiu (100 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram 50 roztw. do wstrz. (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Poltram 100 roztw. do wstrz. (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Wskazania do stosowania 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Poltram w wyżej podanych dawkach i opakowaniach może przepisać za odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj. w przebiegu bólu o średnim i dużym nasileniu.

 

Wskazania pozwalające na przepisanie leku Poltram bezpłatnie:

  • nowotwory złośliwe.

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek

 

Rp.

Poltram 100mg 1op 50 tabl. odpłatność 5,67zł

S.1×1 tabl.

 

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

 

  • nazwa leku – zapisano na recepcie dawkę leku, co zgodnie z §6.1.pkt1) pozwala na jego identyfikację, więc farmaceuta wydaje lek poltram retard, gdyż jest to jedyny preparat w tej dawce;

  • odpłatność – rozporządzenie przewiduje następujący sposób odpłatności za lek:

B lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,

R lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,

30% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,

50% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,

100% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego poza zakresem refundacji.

 

Umieszczenie przez lekarza ceny za jaką pacjent ma nabyć lek nie jest poprawną formą określenia odpłatności, dlatego farmaceuta na podstawie §16.1.pkt1 h) tiret drugi, wydaje lek w wyższej  odpłatności dla pacjenta – w tym przypadku 30%.

Czytaj również: Ograniczony termin ważności certyfikatów do PLMVS