Polpril (Ramipril)

Polpril (Ramipril)

Dostępne dawki i opakowania:

Polpril® kaps. twarde (2,5 mg) 28 szt.

Lek pełnopłatny

Polpril® kaps. twarde (5 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Polpril® kaps. twarde (10 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Polpril® tabl. (2,5 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Polpril® tabl. (5 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Polpril® tabl. (10 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Polpril w dawce 2,5mg, 5mg i 10mg pakowany po 28 tabl. lub kaps. może przepisać z odpłatnością Ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego: w zmniejszeniu chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub z cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. W leczeniu chorób nerek: w początkowym stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonym na podstawie obecności mikroalbuminurii, w jawnej nefropatii cukrzycowej stwierdzonej na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, w jawnej nefropatii kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa stwierdzonej na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę. W leczeniu objawowej niewydolności serca. W prewencji wtórnej u pacjentów po ostrym zawale serca: w zmniejszeniu umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - preparat należy włączyć do leczenia w okresie >48 h od wystąpienia ostrego zawału serca.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci kapsułek z odpłatnością Ryczałtową:

  • w nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej chorobie nerek, w leczeniu renoprotekcyjnym - u dzieci do 18 roku życia.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Polpril:

Rp.

Polpril 5 56 tabl.  R

Opis sytuacji:

Pacjent życzy sobie dawkę 2,5mg, gdyż jak twierdzi doszło do pomyłki ze strony lekarza

Recepta została wypisana prawidłowo. Lekarz określił nazwę, dawkę, postać leku, odpłatność oraz ilość jaka ma zostać wydana pacjentowi. Farmaceuta może wydać pacjentowi dawkę 2,5mg, gdyż jak określa Rozporządzenie MZ w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych: Osoba realizująca receptę może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie. Farmaceuta powinien jednak dla pewności skontaktować się z lekarzem i ustalić, czy faktycznie do pomyłki doszło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.