Polpril – kapsułki oraz tabletki

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Polpril 2,5 mg

28 kaps. w blistrach (4 x 7)

28 kaps. w blistrach (2 x14)

28 tabl.

10 tabl.

14 tabl.

20 tabl.

30 tabl.

42 tabl.

50 tabl.

98 tabl.

100 tabl.

Odpłatność:

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Polpril 5 mg

28 kaps. w blistrach (4 x 7)

28 kaps. w blistrach (2 x14)

28 tabl.

10 tabl.

14 tabl.

20 tabl.

30 tabl.

42 tabl.

50 tabl.

98 tabl.

100 tabl.

100%

R, 100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Polpril 10 mg

28 kaps. w blistrach (4 x 7)

28 kaps. w blistrach (2 x14)

28 tabl.

10 tabl.

14 tabl.

20 tabl.

30 tabl.

42 tabl.

50 tabl.

98 tabl.

100 tabl.

100%

R, 100%

R, 100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%

Polpril można dostać ze zniżka R we wskazaniach: 

  • leczenie nadciśnienia tętniczego;
  • profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa lub udar mózgu, lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka; 
  • leczenie chorób nerek początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii, jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie makroproteinurii ≥ 3 g/dobę (patrz punkt 5.1);
  • leczenie objawowej niewydolności serca;
  • Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca; 
  • Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. roku życia, leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w charakterystyce produktu leczniczego u dzieci do 18. roku życia.

W pozostałych przypadkach można dostać lek z odpłatnością 100%.

Czytaj również: Polpril zamiana kapsułek na tabletki

Przykładowa recepta:

Rp.

Polpril tabletki 2,5 mg 

3op po 28 tabl

D.S. 0,5 x dziennie 1 nie określono

Odpłatność R

Uprawnienia dodatkowe: S

 

W powyższej recepcie wątpliwości budzi dawkowanie, w domyśle lekarzowi chodziło najprawdopodobniej o to, żeby pacjent zażywał 0,5 tabletki dziennie. Jednak czytając dosłownie “pół razy dziennie jeden nie określono” niestety kwalifikuje dawkowanie jako nieprawidłowe. Co za tym idzie wydajemy 2 najmniejsze opakowania, czyli 2 op po 28 tabl. 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie w sprawie recept z 23 grudnia 2020 roku:

“§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu”.

mgr farm. Martyna Piotrowska

©rx.edu.pl