Paski testowe Accu-Chek Performa

Accu-Chek Performa test paskowy 50 szt. odpłatność:

100%, R, 30%

Paski testowe Accu-Chek Performa można dostać z odpłatnością

  • 100% bez recepty, 
  • R: w przypadku cukrzycy typu 1., w pozostałych typach cukrzycy, które wymagają co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz w cukrzycy leczonej przy pomocy pompy insulinowej 
  • 30%: w przypadku cukrzycy 

Czytaj również: Accu-Chek (test paskowy)

Przykładowa recepta:

Rp.

Accu-Chek Performa test paskowy

6 op. po 50 pasków

D.S. 12j/D

Odpłatność: R

W powyższej recepcie niestety mamy błędne dawkowanie, “jednostka” odnosi się do insulin nie pasków. Nawet zapis “12/D” byłby prawidłowy. Jednak 12 jednostek na dzień z całą pewnością nie odnosi się do pasków testowych. W związku z tym, traktujemy dawkowanie za błędne i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept w § 8 ust. 1 pkt 4:

“osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego,w tym leku recepturowego innego, niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji –ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a) przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

b) leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa,jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania”

Wydajemy dwa opakowania pasków.