Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Dostępne dawki i opakowania:

Oxodil PPH proszek do inh. w kaps. twardej (12 µg) 60 szt. lub 120 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Oxodil PPH proszek do inhalacji w kaps. może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w astmie, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapaleniu oskrzeli.

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w leczeniu podtrzymującym astmy, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami. W łagodzeniu objawów obturacji dróg oddechowych oraz zapobieganiu objawom wywołanym wysiłkiem u pacjentów z astmą, jeżeli nie uzyskano zadowalającej kontroli astmy za pomocą odpowiedniego leczenia kortykosteroidami. W leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
  • Zaleca się, aby leczenie rozpoczynał lekarz pulmonolog.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

Rp.

Oxodil 180 kaps.

DS. wiadomo

Opis sytuacji: pacjent pokazuje legitymację ZK

W tej sytuacji recepta zawiera 3 błędy:

  • nazwa leku – prawidłowa nazwa leku to Oxodil PPH, jednak ponieważ jest to jedyny zarejestrowany na terenie RP Oxodil, to można przyjąć, że zapisana nazwa wystarczająco identyfikuje preparat jaki ma zostać wydany pacjentowi.
  • odpłatność leku - lek Oxodil PPH występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek ze zniżką, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%. Okazana przez pacjenta legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nic nie zmienia, ponieważ pacjentowi leki bezpłatnie do limitu przysługują jedynie to, które są zarejestrowane w pełnym zakresie wskazań, nie zaś we wskazaniu warunkowanym określonym stanem klinicznym.
  • sposób dawkowania – rozporządzenie w sprawie recept lekarskich pozwala na wypisanie bez podawania sposobu dawkowania ilości leku odpowiadającej dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom. W tym przypadku przepisanie 3op wymaga, żeby dawkowanie było obecne na recepcie, w przeciwnym wypadku pacjent może otrzymać tylko 2 op Oxodilu PPH. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.