Ostemax® 70 comfort (Alendronic acid)

Ostemax® 70 comfort  (Alendronic acid)

Dostępne dawki i opakowania:

Ostemax® 70 comfort x 4 tabl.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ostemax® 70 comfort x 4 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań, w tym złamań kompresyjnych trzonów kręgów i szyjki kości udowej.
  • Leczenie osteoporozy u mężczyzn w celu zapobiegania złamaniom kręgów i szyjki kości udowej.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ostemax®70 comfort

Rp. Ostemax 70 comfort  3 opak     S: wiadomo

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

·         odpłatność – lekarz nie określił odpłatności przy leku Ostemax. Osoba wydająca, wydaje lek z odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 30%.

·         dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 2 najmniejsze opakowania leku Ostemax, zarejestrowane w wykazie leków refundowanych  tj. 2op po 4 tabletki powlekane.

·         postać leku – błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek powlekanych, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego formy farmaceutycznej. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.