NovoRapid Penfill

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

NovoRapid Penfill 100j./ml

5 wkładów 3 ml

10 wkładów 3 ml

Odpłatność:

R, 100%

100%

Insulinę NovoRapid Penfill można dostać z odpłatnością R dla osób z rozpoznaną cukrzycą. 

Przykładowa recepta:

Rp. 

Ins. NovoRapid Penfill 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań 

2op po 5 wkł po 3 ml

D.S. 18 j.s.c. 3 razy dziennie wg glikemii

Odpłatność: R

W powyższym przykładzie wątpliwości może budzić dawkowanie, zwłaszcza fragment “Wg glikemii”. Receptę można zrealizować w całości na zniżkę, ponieważ:

  1. Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 30.12.2020 roku § 8 ust. 7 pkt. 3 można zrealizować ze zniżką recepty, na których: “zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu lub w art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje lub znaki niestanowiące reklamy.” W związku z tym dopisek “wg glikemii” można traktować jako informacje niestanowiące reklamy, wobec czego zostaje precyzyjne dawkowanie pozwalające na realizację całości recepty.
  2. Jeśli jednak uznamy, że dawkowanie jest nieprecyzyjne, to nadal można wydać 2 opakowania. Na recepcie wskazane jest bezpośrednio NovoRapid Penfill opakowania 5 wkł. po 3 ml. W związku z tym nie ma podstaw do odmowy wydania 2 opakowań leku z odpłatnością R. 

Czytaj również: Insulina Novorapid ze specyficznym zapisem dawkowania