Momester (Mometasone furoate)

Momester (Mometasone furoate)

Dostępne dawki i opakowania:

Momester aerozol do nosa, zawiesina 50 µg

140 dawek

Odpłatność: 50%

Momester aerozol do nosa, zawiesina 50 µg

60 lub 120 dawek

Odpłatność: 100%

Lek Momester może zostać przepisany z odpłatnością 50% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • Leczenie objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

  • Leczenie polipów nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

Przykład recepty na lek Momester:

Rp.

Momester 2 op.

D.S. wiadomo

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci aerozolu, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny. Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.

  • Odpłatność – brak określenia odpłatności nie jest błędem, ponieważ zgodnie z §6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jeżeli lek występuje tylko w jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę nie ma obowiązku określenia jego odpłatności.

  • Dawkowanie – dawkowanie nie zostało określone, jednak zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich przy braku podanego sposobu dawkowania można wydać maksymalnie dwa najmniejsze refundowane opakowania, czyli łącznie 280 dawek. 

  • Wielkość opakowania - jeżeli lek znajduje się na liście leków refundowanych, to w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę opakowania refundowane, czyli po 140 dawek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.