Momecutan – maść i roztwór na skórę

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Momecutan maść 1 mg/g

20 g

50 g

100g

Odpłatność:

100%

50%, 100%

50%, 100%

Momecutan roztwór na skórę 1 mg/g

20 ml

50 ml

100 ml

100%50%, 100%

50%, 100%

Momecutan można dostać z odpłatnością 50% we wskazaniach:

  • stany zapalne i świąd skóry reagujących na leczenie glikokortykosteroidami, takie jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry oraz alergiczne zapalenie skóry.

W pozostałych przypadkach oraz dla pacjentów nieubezpieczonych lek jest dostępny z odpłatnością 100%.

Czytaj również: iXell – testy paskowe 3 opakowania

Przykładowa recepta:

Rp.

Momecutan 1 mg/g maść

Ilość: 1x tuba po 50 g

D.S. zewn.

Odpłatność: 50%.

Dawkowanie podane na recepcie nie spełnia definicji podanej w Rozporządzeniu w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 roku “sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania”. 

Ponadto w § 8 ust 1 pkt 4 znajdziemy informację jak postępować w przypadku braku dawkowania na recepcie:

“sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

  • a)  w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,
  • b)  w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniej- szych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

    • –  przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • –  produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,
  • –  wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;”

Pogrubiony fragment odnosi się do przykładu z recepty. W związku z tym aby zrealizować receptę konieczne jest wskazanie przynajmniej częstotliwości dawkowania. 

©rx.edu.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]