Milurit 100 mg tbl.

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

Milurit 100 mg

40 tabl

50 tabl 

60 tabl

70 tabl

80 tabl

120 tabl

Odpłatność:

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Milurit 150 mg

30 tabl

50 tabl 

60 tabl

80 tabl

90 tabl

100 tabl

120 tabl

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%

Milurit 200 mg

30 tabl

50 tabl 

60 tabl

70 tabl

80 tabl

90 tabl

100 tabl

120 tabl

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Milurit 300 mg

30 tabl

40 tabl 

60 tabl

70 tabl

80 tabl

100 tabl

R, 100%100%

100%

100%

100%

100%

 

Lek Milurit można dostać z odpłatnością R we wszystkich wskazaniach, czyli:

 • Leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie można kontrolować dietą, w tym hiperurykemia wtórna różnego pochodzenia i powikłania kliniczne stanów przebiegających z hiperurykemią, zwłaszcza jawna dna moczanowa, nefropatia moczanowa (np. w trakcie leczenia nowotworów) oraz w celu rozpuszczenia złogów i zapobiegania powstawaniu kamieni moczanowych.
 • Leczenie nawracającej kamicy nerkowej z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykemią, gdy leczenie płynami, dietą i innymi sposobami okazało się nieskuteczne.
 • Choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym.
 • Zaburzenia czynności niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów, np.:
  – fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lescha-Nyhana);
  – glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu);
  – syntetazy fosforybozylopirofosforanowej;
  – amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej;
  – fosforybozylotransferazy adeninowej

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Milurit tabl. (100 mg)

100 op. po 1 szt.

D.S. 1×1

Odpłatność R

Uprawnienia dodatkowe S

 

W powyższym przypadku lekarz wypisał nieistniejące opakowanie. Obecnie najprawdopodobniej jest to związane z błędami systemów wystawiających recepty. Nie zmienia to faktu, że recepta nie jest wypisana poprawnie. W podobnych przypadkach Ministerstwo Zdrowia zalecało posiłkować się Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept § 8 pkt 3

“Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.”

Jest to zgodne z interpretacją Ministerstwa Zdrowia z 2019 roku. W związku z tym powyżej powinniśmy wydać najmniejsze opakowanie zarejestrowane opakowanie, które nie jest aktualnie dostępne (po 40 tbl.). Idąc dalej tym tokiem pozostaje wydać 1 opakowanie po 50 tabletek.

Najlepszą opcją jest poprawa recepty przez lekarza, pamiętając, że jeśli to błąd systemu to lekarz ma możliwość wystawienia recepty papierowej. Innym rozwiązaniem jest wydanie leku pełnopłatnie na receptę farmaceutyczną. 

 

W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wyjaśnia, że realizacja recepty jest możliwa w przypadku naniesienia poprawnych danych w jej części wizualnej. Powyższy komunikat odnosił się do rozbieżności w numerze EAN, pomiędzy częścią wizualną, a techniczną, co dodatkowo komplikuje powyższy problem, ponieważ posiłkowanie się wskazaniem opakowania po 50 tabletek w części technicznej e-recepty może być okazać się niewystarczające. Poniżej treść komunikatu:

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN  można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

Opracowała: mmgr farm. Martyna Piotrowska