Metocard ZK (Metoprolol succinate)

Metocard ZK (Metoprolol succinate)

Dostępne dawki i opakowania:

Metocard ZK 23,75 mg tabl. o przedł. uwalnianiu 28 szt.

Odpłatność: 100%

Metocard ZK 43,75 mg tabl. o przedł. uwalnianiu 28 szt.

Odpłatność: 100%

Metocard ZK 95 mg tabl. o przedł. uwalnianiu 28 szt.

Odpłatność: 100%

Lek Metocard ZK może zostać przepisany z odpłatnością 100% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza w częstoskurczu nadkomorowym

  • w profilaktyce zgonów z przyczyn sercowych oraz przy ryzyku ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego

  • w kołataniu serca spowodowanym czynnościowymi zaburzeniami pracy serca

  • w profilaktyce migreny

  • w stabilnej objawowej niewydolność serca, szczególnie w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca.

Przykład recepty na lek Metocard ZK:

Rp.

Metocard ZK 43,75 mg 2 op.

Uprawnienia dodatkowe pacjenta: ZK- zasłużony krwiodawca

W tym przypadku recepta zawiera 1 błąd:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.

  • Odpłatność – brak określenia odpłatności nie jest błędem, ponieważ lek nie jest refundowany.

  • Uprawienia dodatkowe – lek Metocard ZK 43,75 mg nie może zostać wydany z uprawieniami ZK, w związku z czym należy wydać go ze 100% odpłatnością

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.