Metmin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę, 140 dawek

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

Metmin aerozol do nosa 50 mcg/ dawkę

60 dawek

140 dawek

Odpłatność:

100%

50%, 100%

 

Metmin w opakowaniu po 140 dawek można dostać z odpłatnością 50% we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli w przypadkach:

  • leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.
  • leczenia polipów nosa u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

W pozostałych przypadkach można dostać produkt leczniczy Metmin pełnopłatnie.

Przykład recepty:

Rp. 

Metmin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę

2 op. po 1 but. po 140 dawek 

D.S. dawka rano: 1 wieczorem: 1

Odpłatność: 50%

 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów można jednorazowo wydać pacjentowi ilość produktu leczniczego, która wystarcza na 120-dniowy okres terapii. Stąd pojawiają się wątpliwości dotyczące realizacji powyższej recepty. Zgodnie z podanym w przykładzie recepty dawkowaniem, 2 opakowania leku Metmin po 140 dawek, wystarczyłoby pacjentowi na 140 dni stosowania. W związku z tym, jeśli byśmy brali pod uwagę tylko tą kwestię, to przekraczałoby to 120-dniowy okres stosowania, zawarty w ustawie. 

Jednak jak można przeczytać w Charakterystyce Produktu Leczniczego Metmin, okres przydatności tego leku po 1. użyciu wynosi 56 dni.  W związku z tym, wydanie 2 opakowań leku Metmin pacjentowi, zaopatrzy go w ten produkt na okres 112 dni stosowania. W związku z tym, zasadne jest wydanie 2 opakowań tego leku na tak wystawioną receptę, przy zachowaniu zasady jednorazowego wydania leku na okres nie przkeraczający 120 dni stosowania. 

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska