Matrifen 12 mikrogramów/h system transdermalny

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system

transdermalny

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

4 saszetki

5 saszetek

8 saszetek

10 saszetek

16 saszetek

20 saszetek

Odpłatność:

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system

transdermalny

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

4 saszetki

5 saszetek

8 saszetek

10 saszetek

16 saszetek

20 saszetek

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system

transdermalny

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

4 saszetki

5 saszetek

8 saszetek

10 saszetek

16 saszetek

20 saszetek

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system

transdermalny

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

4 saszetki

5 saszetek

8 saszetek

10 saszetek

16 saszetek

20 saszetek

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system

transdermalny

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

4 saszetki

5 saszetek

8 saszetek

10 saszetek

16 saszetek

20 saszetek

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Lek Matrifen w opakowaniu po 5 saszetek jest dostępny z odpłatnością “R” we wskazaniach:

  • neuralgia popółpaścowa przewlekła
  • nowotwory złośliwe
  • wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I oraz II

W pozostałych wskazaniach można wydać lek pełnopłatnie.

Przykładowa recepta:

Rpw.

Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny

4 op. po 5 saszetek

D.S. co 72 h

Odpłatność R

Potwierdzono ilość substancji czynnej: 55 mikogramów fentanylu

Fentanyl obecny w leku Matrifen należy do wykazu środków odurzających grupy I-N, w związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami recepta musi posiadać sposób dawkowania spełniający definicję, czyli musi posiadać liczbę jednostek i częstotliwość. Dawkowanie „co 72 h” nie jest traktowane jako sposób dawkowania,  brakuje liczby jednostek, czyli na przykład “1 plaster co 72 h”. Wobec tego nie można realizować recepty z powyższym dawkowaniem.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

w § 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4)a) produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, w stosunku do których sposób dawkowania musi być wpisany na recepcie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku niespełnienia tego wymogu, na podstawie tak wystawionej recepty nie może zostać wydana jakakolwiek ilość produktu leczniczego zawierającego ten środek lub substancję,


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

zawierających te środki lub substancje.

§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P(..)

3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zobacz także: Dawkowanie przy lekach psychotropowych i narkotycznych

 

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska