Madopar

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Madopar 50 mg + 12,5 mg

Kapsułki

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Odpłatność:

R, 100%

R, 100%

Madopar 100 mg + 25 mg

Kapsułki 

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

R, 100%

R, 100%

Madopar 200 mg + 50 mg

Kapsułki

Tabletki

R, 100%

R, 100%

Madopar można dostać z odpłatnością “R” we wskazaniach:

  • choroba i zespół Parkinsona,
  • dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona,
  • niedobór hydroksylazy tyrozyny.

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

Czytaj również: Madopar – recepta drukowana

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Madopar 125 tabl. do sporz. zaw. doustnej (100 mg + 25 mg)

4op. po 100 szt.

D.S. 3x 5 ml

Odpłatność R

 

W powyższej recepcie wątpliwości budzi dawkowanie. Charakterystyka produktu leczniczego nie określa dokładnej ilości wody w jakiej należy rozpuścić tabletki, w związku z tym jest to dawkowanie nieprecyzyjne. Na jego podstawie nie możemy określić sposobu w jaki pacjent ma stosować lek. W związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. § 8 ust. 1 pkt 4 wydajemy dwa najmniejsze opakowania. 

©rx.edu.pl

mgr farm. Martyna Piotrowska