Madopar 125 kapsułki 100 mg + 25 mg kapsułki

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Madopar 50 mg + 12,5 mg

Kapsułki

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Odpłatność:

R, 100%

R, 100%

Madopar 100 mg + 25 mg

Kapsułki 

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

R, 100%

R, 100%

Madopar 200 mg + 50 mg

Kapsułki

Tabletki

R, 100%

 

R, 100%

Madopar można dostać z odpłatnością ryczałtową (“R”) we wskazaniach:

  • choroba i zespół Parkinsona
  • dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona
  • niedobór hydroksylazy tyrozyny

W pozostałych przypadkach lek można otrzymać pełnopłatnie. 

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Madopar 125 kapsułki 100 mg + 25 mg kapsułki

4 op. po 100 szt

Okres dawkowania 66 dni

D.S. 3 razy dziennie po 2 szt.

3 razy dziennie szt.(rano: 1 szt, południe: 1szt., popołudnie: 1szt.)

Odpłatność R

Recepta z roczną realizacją

 

W powyższej recepcie lekarz określił długość stosowania jako 66 dni. Dawkowanie jakie powinniśmy wziąć pod uwagę to niestety mniej korzystne dla pacjenta, czyli 3×1. W związku z tym możemy wydać maksymalnie 198 kapsułek leku, ze względu na wielkość dostępnych opakowań będzie to 1 opakowanie po 100 kaps. 

Zastosowanie w tym przypadku Art. 44 pkt 2c ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest błędne, ponieważ nie odnosi się ono do okresu stosowania leku, tylko do wydawania opakowania różnego od zapisanego na recepcie.

“2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie”

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept §8 Ust 3 

„Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejsza z nich jako przepisana przez osobę wystawiająca receptę”