Linezolid Polpharma (Linezolid)

Linezolid Polpharma (Linezolid)

Dostępne dawki i opakowania:

Linezolid

Roztwór do infuzji 2mg/ml 1 worek 300 ml

Odpłatność: 100%

Lek Linezolid Polpharma może zostać przepisany z odpłatnością 100% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w leczenie szpitalnego i pozaszpitalnego zapalenia płuc (u pacjentów dorosłych) w przypadku, gdy czynnikiem chorobotwórczym są bakterie Gram-dodatnie,

  • w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich (u pacjentów dorosłych) wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie/

.

Przykład recepty na lek Linezolid Polpharma:

Rp.

Linezolid 2 mg/ml

900 ml

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci roztworu do infuzji, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny. Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.

  • Odpłatność – brak określenia odpłatności nie jest błędem, ponieważ zgodnie z §6 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jeżeli lek występuje tylko w jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę nie ma obowiązku określenia jego odpłatności.

  • Dawkowanie – na powyższej recepcie nie uwzględniono dawkowania, w związku z czym zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1d) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku (…) określone w wykazie refundowanych leków, a w przypadku leków niepodlegających refundacji dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku należy więc wydać pacjentowi 2 opakowania po 300 ml., czyli dwa najmniejsze zarejestrowane na rynku opakowania leku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.