Klabion Uno (Clarithromicin)

Klabion Uno (Clarithromicin)

Dostępne dawki i opakowania:

Klabion Uno tabl. o przedł. uwalnianiu 5 szt.

Odpłatność: 100%

Klabion Uno  tabl. o przedł. uwalnianiu 7 szt.

Odpłatność: 100%

Lek Klabion Uno w dawce 500 mg pakowany po 5 i 7 tabletek może być wypisany z odpłatnością 100% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę,
  • w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli,
  • w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc o nasileniu łagodnym do umiarkowanego,
  • w leczeniu bakteryjnych zapaleń zatok, gardła, skóry i tkanki podskórnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion Uno:

Rp.

Klabion Uno

7 tabl.

Odpłatność 50%    

D.S. 1 x 1

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

  • Dawka – lek zarejestrowany jest jedynie w dawce 500 mg, w związku z czym nie ma konieczności zapisu dawki na recepcie. Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 3)  rozporządzenia w sprawie recept lekarskich dawkę należy uściślić jedynie wtedy, gdy lek zarejestrowany jest w więcej niż jednej dawce terapeutycznej.
  • Odpłatność – lek Klabion Uno nie znajduje się w wykazie leków refundowanych. Pomimo zapisu lekarza, receptę należy zrealizować z opłatnością 100 %.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.