Juvit D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Juvit D3 20 000 j.m./ml krople

1 but. 10 ml

Odpłatność:

R, 100%

Krople Juvit D3 można dostać z odpłatnością R we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli w poniższych przypadkach:

  • zapobieganie krzywicy u dzieci,
  • zapobieganie schorzeniom gdy stwierdzono ryzyko niedoboru witaminy D,
  • leczenie krzywicy i osteomalacji wywołanych niedoborem witaminy D.

oraz dodatkowo w:

  • przewlekłej chorobie nerek
  • osteoporozie posterydowej- jako profilaktyka

Przykładowa recepta:

Rp.

Juvit D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml

6 op. po 10 ml 

Odpłatność: R

D.S. Kropli rano: 16 NAJPIERW 4 KROPLE PRZEZ TYDZIEŃ POTEM CO TYDZIEŃ ZWIĘKSZANIE DAWKI DO 16 KROPEL, PROSZĘ STOSOWAĆ TĘ DAWKĘ PRZEZ CZTERY TYGODNIE I ZMNIEJSZYĆ DO 8 KROPLI NA DOBĘ NA STAŁE

W powyższej recepcie dawkowanie budzi wątpliwość ze względu na brak informacji o ile kropel pacjent powinien zwiększać dawkowanie do osiągnięcia 16 kropel dziennie. W związku z powyższym należy traktować dawkowanie jako nieprecyzyjne i wydać pacjentowi 2 opakowania leku na zniżkę. 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

  • 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4)sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

  1. a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego

produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji.