iXell – testy paskowe 3 opakowania

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

iXell test paskowy 50 szt. odpłatność:

100%, R, 30%

Paski testowe iXell można dostać z odpłatnością

  • 100% bez recepty, 
  • R: w przypadku cukrzycy typu 1., w pozostałych typach cukrzycy, które wymagają co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz w cukrzycy leczonej przy pomocy pompy insulinowej 
  • 30%: w przypadku cukrzycy.

Przykładowa recepta:

Rp.

iXell test paskowy 

Ilość: 3 op. po 50 szt.

D.S. Wiadomo 

Odpłatność 30%

Data realizacji 24 sierpnia 2022 r.

Obecnie zgodnie z § 8 w ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w przypadku dawkowania niezgodnego z definicją przedstawioną w tym samym Rozporządzeniu można wydać 2 najmniejsze opakowania “z wyjątkiem: wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania”.

Paski testowe należą do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W związku z powyższym wyżej przedstawionej recepty nie można zrealizować. Lekarz musi wpisać przynajmniej częstotliwość stosowania.

Podejściu temu przeczy treść jednej z ostatnich odpowiedzi z MZ, według której taką receptę można zrealizować ze zniżką na zasadach ogólnych, czyli wydając 2 op. pasków.