Indapen SR (Indapamide)

Indapen SR (Indapamide)

Dostępne dawki i opakowania:

Indapen ® tabl. powl. (2,5 mg) 20 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Indapen SR® tabl. o przedł. uwalnianiu (1,5 mg) 30 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Indapen lub Indapen SR tabletki może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

  • w leczeniu nadciśnienia tętnicze u dzieci do 18 roku życia.

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Indapen:

Rp.

Indapen

S.1 tabl. rano przez 90 dni

Pacjent okazuje legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

  • dawka leku – błąd ten może skorygować farmaceuta, który na mocy §16.1. pkt 1c) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich przyjmuje, że lekarz przepisał najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu na terenie RP. Mogłoby się wydawać, że najmniejszą dawkę będzie 1,5mg, jednak dotyczy ona leku Indapen SR.

  • odpłatność – lekarz wystawiając receptę nie zaznaczył X, ani 100% przyjmujemy więc, że zgodnie §16.1. pkt 1h) tiret pierwszy, osoba realizujące receptę wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych,

  • ilość leku – farmaceuta realizując receptę przyjmuje za §16.1.pkt 4) rozporządzenia ilość obliczoną na podstawie zapisanego dawkowania i okresu stosowania jako zapisaną przez lekarza;

  • uprawnienie dodatkowe – farmaceuta na rewersie recepty robi adnotację o numerze oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie, co więcej lek jest wydawany zgodnie z §16.1. pkt 1h) tiret trzeci z odpłatnością jak wynika z tego uprawnienia.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.