Iglessy sterylne jednorazowe igły do penów

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Iglessy sterylne jednorazowe igły do penów

0,3×8 mm (30G)  100 szt

0,26×6 mm (31G) 100szt

0,25×5 mm (31G) 100szt

0,23×4 mm (32G) 100szt

Odpłatność:

30%, 100%

30%, 100%

30%, 100%

30%, 100%

Igły Iglessy można dostać z odpłatnością 30% dla pacjentów z cukrzycą wymagającą podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

W pozostałych przypadkach można dostać Igły pełnopłatnie.

Przykładowa recepta:

Rp. 

Iglessy Igła 31G x 5 MM/0,25 MM X 5 MM po 100 SZT. w opak.

D.S. 1xdobę

2 op. po 100 SZT.

Odpłatność: 30%

 

W powyższej recepcie widzimy samą częstotliwość bez informacji o ilości pasków. W związku z tym możemy wydać dwa opakowania na zniżkę. Gdyby na recepcie były wypisane więcej niż 2 opakowania igieł, w dalszym ciągu moglibyśmy wydać wyłącznie dwa opakowania. Igły nie należą do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Zatem w tym przypadku nie moglibyśmy zastosować wyłączenia ujętego w poniżej przytoczonym rozporządzeniu dotyczącego tego typu wyrobów medycznych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept 

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: (…)

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu,

(…)

– z wyłączeniem:(…)

– wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska