Formetic (Metformini hydrochloridum)

Formetic (Metformini hydrochloridum)

Dostępne dawki i opakowania:

Formetic®  tabl. powl. 500 mg - 30 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Formetic®  tabl. powl. 500 mg - 60 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Formetic®  tabl. powl. 850 mg - 30 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Formetic®  tabl. powl. 850 mg - 60 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Formetic®  tabl. powl. 1000 mg - 30 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

Formetic®  tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Formetic® w dawce 500mg, 850 i 1000mg pakowany po 30 lub 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

·         Leczenie cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii.

Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością ryczałtową:

  • nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż przebiegu cukrzycy, zespół policystycznych jajników

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic®:

Rp.

Formetic 850 mg  1op a 60 szt.              odpł . 100%

S.1x1

Uprawnienia dodatkowe: IB

Dane pacjenta: Brak numeru domu

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

  1. postać leku – błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek powlekanych, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę.

  1. Dane pacjenta – w polu „Dane pacjenta” nie oznaczono numeru lokalu, w którym zameldowany jest pacjent. W tym przypadku farmaceuta na podstawie odpowiednich dokumentów okazanych przez pacjenta uzupełnia brakujące dane na rewersie recepty i składa swój podpis.

  2. Odpłatność/uprawnienia dodatkowe – w przypadku recepty dla Inwalidy Wojennego z zaznaczoną odpłatnością 100% przy nazwie leku, należy go wydać bezpłatnie (zgodnie z uprawnienieniem IB). Uprawnienie IB jest nadrzędne w stosunku do odpłatności. Wynika to z art. 46.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 z póz. zm.) „ Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatnie zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” i „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.