Dalacin C 300 mg 16 kaps.

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

Dalacin C granulat do sporządzenia syropu 7,5 mg/5 ml 

80 ml

Odpłatność:

100%

Dalacin C kapsułki 75 mg

16 kaps

20 kaps

50%, 100%

100%

Dalacin C kapsułki 150 mg

16 kaps

20 kaps

100 kaps

50%, 100%

100%

100%

Dalacin C kapsułki 300 mg

16 kaps

20 kaps

50%, 100%

100%

Dalacin C roztwór do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml

1 amp 2 ml

1 amp 4 ml

1 amp 6 ml

100%

100%

100%

 

Lek Dalacin C można dostać z odpłatnością 50% we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

Poza nimi lekarz może przepisać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Dalacin C 300 mg kapsułki 

2 op. po 16 kaps 

D.S. 3×1 przez 7 dni po wypisie 

Odpłatność 50% 

 

Dalacin C zawiera w składzie antybiotyk, w związku z tym zalicza się do leków, które opakowanie zewnętrzne wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 R. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, można dzielić. Dalacin C posiada 2 blistry po 8 kapsułek. Aby zapewnić pacjentowi leku na całość terapii możemy wydać maksymalnie 1,5 opakowania. 

Nie można dzielić opakowań bezpośrednich, w związku z tym wydajemy pacjentowi 24 kapsułki zamiast 21. Warto o tym fakcie poinformować pacjenta, aby samodzielnie nie przedłużał terapii antybiotykiem. Warto fakt pouczenia nanieść pisemnie na rewers recepty w przypadku recept papierowych, lub w adnotacjach w dokumencie realizacji e-recepty. 

Niektóre apteki w takich przypadkach wydają 21 kapsułek na zniżkę i 3 pełnopłatnie. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na zapytanie skierowane z NFZ z 23.12.2021 roku możemy wnioskować, że wydanie 24 kapsułek na zniżkę jest prawidłowym postępowaniem. Zawsze w razie wątpliwości można skontaktować się telefonicznie ze swoim oddziałem NFZ. 

Podstawa prawna:

„3. Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:

1) antybiotyki do stosowania wewnętrznego,

2) w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,

3) w postaci do podawania wziewnego,

4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”,

5) zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

– jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.

4. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie.

5. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie.

6. Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.”

Autor: mgr farm. Martyna Piotrowska