Contour Plus paski diagnostyczne 50 szt.

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Contour Plus test paskowy 50szt.odpłatność 30%, R

 

Paski testowe Contour TS mogą być wypisane z odpłatnością:

  • 30% w przypadku cukrzycy
  • R w przypadku cukrzycy typu I oraz pozostałych typach cukrzycy wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapii cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

Paski można nabyć również ze 100% odpłatnością bez konieczności posiadania recepty.

 

Przykładowa recepta:

Contour plus test paskowy

2 op. po 50 szt.

Okres dawkowania: 33 dni

D.S. 3 razy dziennie po 1 szt., test paskowy

Odpłatność: 30%

Data realizacji roczna

 

W powyższej recepcie widzimy określenie długości terapii. Według określonej długości terapii – 33 dni, pacjent w trakcie jej trwania zużyje 99 pasków diagnostycznych Contour Plus. Wydanie całości recepty (2 op. po 50 pasków) niestety przekroczy zalecany okres stosowania. Wobec tego można pacjentowi na tak wystawioną recpetę wydać jedynie 1 opakowanie pasków zgodnie z zaordynowaną odpłatnością.

Zastosowanie w tym przypadku Art. 44 pkt 2c ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który mówi o możliwości wydania pacjentowi ilości leku w opakowaniu różniącym się od przepisanego wielkością o maksymalnie 10%, jest błędne, ponieważ nie odnosi się ono do okresu stosowania leku, tylko do wydawania opakowania różnego od zapisanego na recepcie.

“2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie”

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 roku

  • 8. Pkt. 3. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.