Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Briglau PPH krople do oczu, roztwór (2 mg/ml) but. 5 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Briglau PPH krople do oczu może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

•    w jaskrze,

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

•    w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CSG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CSG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

Przykład błędnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.

Briglau PPH Odpłatność R

S.1x1 przez 90 dni

Dane pacjenta: Brak kodu pocztowego

 

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

•    ilość leku – w przypadku nieobecnej ilości leku, biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz okres stosowania zgodne z  §16.1.pkt 4) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oblicza się ilość leku i przyjmuje, że taka właśnie została przepisana przez osobę wystawiającą receptę. W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op, celem zabezpieczenia 90 dniowej kuracji.

•    niepełny adres pacjenta – w nowelizacji rozporządzania w sprawie recept lekarskich z roku 2012 usunięto wymóg podawania kodu miejscowości, także nie jest to wcale błąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.