Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Briglau PPH krople do oczu, roztwór (2 mg/ml) but. 5 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Briglau PPH krople do oczu może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w jaskrze,

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CSG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CSG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

Przykład błędnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.

Briglau PPH 4op

S.2x1

Dane przychodni: nieczytelne ostatnie cyfry REGON

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

  • odpłatność – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ Briglau PPH nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.
  • dane przychodni – zgodnie z §16.1. pkt. 2a) kiedy dane świadczeniodawcy są nieczytelne farmaceuta określa je na podstawie posiadanych danych, zapisuje na rewersie i składa swój podpis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.