Benodil (Budesonidum)

Dostępne dawki i opakowania:

Benodil 0,125 mg/ml 20 opakowanie 20 amp.

Lek refundowany: odpłatność R

Benodil 0,250 mg/ml 20 opakowanie 20 amp.

Lek refundowany: odpłatność R

Benodil 0,500 mg/ml 20 opakowanie 20 amp.

Lek refundowany: odpłatność R, 30 %

Jeżeli lekarz jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Benodil w dawce 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml pakowany po 20 ampułek może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapalenie oskrzeli oraz we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji , tj: w leczeniu astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; w leczeniu pseudokrupu - bardzo ciężkiego zapalenia krtani (laryngitis subglottica) podczas hospitalizacji; w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Preparat nie jest wskazany do łagodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu.

Natomiast Benodil 0,5mg/ml z odpłatnością R:

  • w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapalenie oskrzeli

lub na 30% we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji – jw.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Benodil:

Rp.

Benodil 500 10 amp. R

S.2x1

uprawnienie dodatkowe „S”

Powyższa recepta zawiera 2 błędy:

  • dawka – najprawdopodobniej lekarz miał na myśli lek w dawce 0,5 mg/ml, jednak nie zaznaczył tego właściwie. Osoba realizująca receptę może zatem przyjąć, że 0,5 mg budezeonidu ma się znajdować w ampułce, wydaje więc lek w dawce 0,25 mg/ml.

  • Ilość leku – lekarz wypisał ze zniżką 10 ampułek leku, którego nie wolno dzielić (za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest wypisany przez pielęgniarkę); w takiej sytuacji należy wydać ze zniżką najmniejsze refundowane opakowanie leku, czyli 20 amp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.