BD MICRO FINE igły do penów

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

BD MICRO-FINE PLUS Igły do Penów 0,25 x 5 mm (31G) ,

100 szt

Odpłatność:

100%, 30%

BD MICRO-FINE PLUS Igły do Penów 0,30 x 8 mm (30G) 

100 szt

Odpłatność:

100%, 30%

Igły do penów BD Micro-Fine Plus z odpłatnością 30% może otrzymać pacjent chorujący na cukrzycę wymagającą podawania insuliny. Pacjent może maksymalnie dostać 4 opakowania igieł na rok. 

Przykładowa recepta:

BD MICRO FINE Plus 

Igły do penów 0,25×5 mm (31G) po 100 szt w opakowaniu

4 op po 100 szt

D.S. Insulinoterapia 6x na dobę

Odpłatność: 30% 

W powyższej recepcie kontrowersje budzi zapis dawkowania. Wg najnowszej definicji dawkowania z Rozporządzenia w sprawie recept z 23 grudnia 2020 roku “sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.”  Sama częstotliwość dawkowania jest dopuszczalna jedynie w przypadku preparatów do użytku zewnętrznego oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Niestety igły do penów nie zaliczają się do żadnej z powyższych grup, a podane dawkowanie daje informację jedynie o częstotliwości podawania. W związku z powyższym wydajemy dwa opakowania.