Avedol® (Carvedilolum)

Avedol (carvedilol)

Dostępne dawki i opakowania:

Avedol® tabl. powl. (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Avedol® tabl. powl. (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Avedol® tabl. powl. (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Avedol w dawce 6,25mg, 12,5mg i 25mg pakowany po 30 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

•              Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

•              Zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia – dotyczy leku Avedol w dawce 6,25mg.

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

•              Nadciśnienie tętnicze samoistne,

•              Przewlekła stabilna dławica piersiowa,

•              Leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca.

Przykład błędnie wpisanej recepty na lek Avedol:

Rp.

Avedol 2op x 28 kaps. Odpłatność Ryczałt

S. 25mg raz na dobę

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

•              postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek powlekanych, dlatego też brak określonej postaci nie jest błędem. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

•              dawka leku – podobnie jak w przypadku postaci leku zgodnie z § 6.1. pkt. 3) rozporządzenia, gdy lek występuje w więcej niż jednej dawce to należy ją określić na recepcie. W przeciwnym razie pomimo podanego dawkowania farmaceuta ma obowiązek wydania leku w najniższej zarejestrowanej dawce tj. 6,25mg.

•              ilość leku – Avedol jest dostępny w opakowaniach po 30 tabletek powlekanych; w przytoczonym przypadku sumaryczna ilość wynosi 56. W tej sytuacji zgodnie z § 16.2.

oraz §18.1. rozporządzenia, ponieważ z liczby i wielkości zapisanych opakowań wynikają różne ilości, to za prawidłową przyjmuje się mniejszą z nich. Pacjent otrzyma więc 1op po 30 tabl.

•              odpłatność – jedyną odpłatnością w jakiej Avedol występuje jest odpłatność 30%, a zgodnie z § 16.1. pkt h) rozporządzenia farmaceuta wydaje lek w określonej dla tego leku odpłatności za wyjątkiem sytuacji przepisania leku z odpłatnością 100%, bądź X.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.