Augmentin ES (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)

Dopuszczone do obrotu na terenie RP dawki i opakowania:

Augmentin ES, (600 mg + 42,9 mg) /5 ml, proszek do sporządzaniazawiesiny doustnej, 50 mlOdpłatność: 50%
Augmentin ES, (600 mg + 42,9 mg) /5 ml, proszek do sporządzaniazawiesiny doustnej, 75 mlOdpłatność: 100%
Augmentin ES, (600 mg + 42,9 mg) /5 ml, proszek do sporządzaniazawiesiny doustnej, 100 mlOdpłatność: 50%
Augmentin ES, (600 mg + 42,9 mg) /5 ml, proszek do sporządzaniazawiesiny doustnej, 150 mlOdpłatność: 100%

Lek Augmentin ES może zostać przepisany z odpłatnością 50 % we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji tj.:

  • w zakażeniu u pacjentów z niedoborami odporności – jako profilaktyka,
  • w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wywołanych lub uznanych za prawdopodobnie wywołane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinę,
  • u dzieci w wieku od 3 miesięcy i masie ciała mniejszej niż 40 kg w ostrym zapaleniu ucha środkowego;
  • w pozaszpitalnym zapaleniu płuc.

 

Przykładowa recepta:

Rp.
Augmentin ES zawiesina
1 op. po 100 ml
2×2,5 ml przez 14 dni

Powyższa recepta zawiera następujące nieprawidłowości:

  • Z dawkowania przepisanego na recepcie wynika, że pacjent powinien stosować lek przez 14 dni. Trwałość prawidłowo wykonanej zawiesiny wynosi natomiast 10 dni.
  • Drugim problemem jest fakt, że przy 14-dniowej kuracji pacjent zużyje jedynie 70 ml zawiesiny.
  • Rozwiązaniem problemu jest wydanie pacjentowi 2 opakowań po 50 ml, co pozwoli na pełną antybiotykoterapię.
  • Niestety z refundacją można wydać tylko 1 op. leku, drugie powinno być policzone pełnopłatnie, jeżeli pacjent się zgodzi.

 

Czytaj także: Lista refundacyjna wrzesień 2022 – najważniejsze zmiany