Atrodil (Ipratropii bromidum)

Dopuszczone do obrotu na terenie RP dawki i opakowania:

Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20mcg/dawkę inh., 1 pojemnik 10 ml (200 dawek)Odpłatność: Ryczałt

 

Atrodil może zostać przepisany na ryczałt oraz bezpłatnie dla Seniora, w dotychczas zarejestrowanych wskazaniach tj.:

  • w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, eozynofilowym zapalenie oskrzeli,
  • w mukowiscydozie,
  • w dysplazji oskrzelowo-płucnej,
  • w dyskinezie rzęsek.

Przykładowa recepta:

Rp.

Atrodil 2 op po 200 dawek

3×1

Powyższa recepta zawiera następujące nieprawidłowości:

  • Z dawkowania wynika, że lek będzie używany przez 133 dni, a lekarz może przepisać pacjentowi lek na maksymalnie 120 dni kuracji.
  • Lek należy wydać ze zniżką w ilości 1 op. lub poprawić receptę (skreślenie dawkowania lub dostosowanie do łącznej ilości dawek).