Apidra ins. 100 j.m./ml

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Apidra 100 j.m./ml

1 fiol. 10 ml

2 fiol. 10 ml

4 fiol. 10 ml

5 fiol. 10 ml

1 wkład 3 ml

3 wkłady 3 ml

4 wkłady 3 ml

5 wkładów 3 ml

6 wkładów 3 ml

8 wkładów 3 ml

9 wkładów 3 ml

10 wkładów 3 ml

Odpłatność:

R, 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Apidra 100 j.m./ml

1 wstrzykiwacz 3 ml SoloStar

3 wstrzykiwacze 3 ml SoloStar

4 wstrzykiwacze 3 ml SoloStar

5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

6 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

8 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

9 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

100%

Insulinę Apidra można dostać z odpłatnością R mogą dostać pacjenci chorujący na cukrzycę. 

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Apidra 100 j.m./ml roztw. do wstrzyk.

Ilość: 2 op po 5 wkł._do_wstrzyk_x_3_ml

D.S. wg glikemii

Odpłatność: R

 

W przypadku nieprecyzyjnego dawkowania możemy wydać lek w ilości nie większej niż dwa najmniejsze opakowania dostępne w wykazie leków refundowanych. W przypadku leku Apidra najmniejsze opakowanie to 1 fiolka po 10 ml. W związku z tym możemy na tak wystawioną receptę moglibyśmy wydać 2 fiolki po 10 ml. Ponieważ 1 op insuliny we wstrzykiwaczu zawiera 15 ml ,to pacjent ma prawo wykupić maksymalnie 6 wkładów. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept 

  • 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: (…)

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu,

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska