Adaster

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Adaster 5 mg

10 tabl.

14 tabl.

15 tabl.

20 tabl.

28 tabl.

30 tabl.

45 tabl.

50 tabl.

60 tabl.

90 tabl.

98 tabl.

100 tabl.

120 tabl.

Odpłatność:

100%

100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

R, 100%

100%

100%

100%

Adaster może być przepisywany z odpłatnością R dla chorych z przerostem gruczołu krokowego. W pozostałych wskazaniach może być wypisywany na 100%.

Przykładowa recepta:

Rp.

Adaster 5mg

1op po 90 tabl.

D.S. j/dobę

Odpłatność: R

Z dawkowania wypisanego na recepcie nie da się wywnioskować jak pacjent ma zażywać lek. 

Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 roku:

“§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: 

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

W związku z powyższym pacjentowi należy wydać 2 opakowania po 30 tabletek leku Adaster, mniejsze opakowania nie są dostępne w obrocie.

Czytaj również: Dostępność leku Mytelase – komunikat MZ