Abasaglar – roztwór

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Abasaglar 100 j.m./ml

5 wkładów 3 ml

5 wstrzykiwacz 3 ml

5 wstrzykiwacz 3 ml

10 wkładów 3 ml

10 wstrzykiwacz 3 ml

10 wstrzykiwacz 3 ml

Odpłatność:

100%

100%

100%

30%, 100%

100%

100%

Czytaj również: Czy można podzielić insulinę Abasaglar?

Insulinę Abasaglar można dostać z odpłatnością 30% we wskazaniach:

  • cukrzyca typu 1. u dorosłych, młodzieży i dzieci do 6 roku życia
  • cukrzyca typu 2. u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c co najmniej 8% 
  • cukrzyca typu 2. u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i  z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii 
  • cukrzyca typu 1. u dzieci od 2 do 6 lat
  • cukrzyca o znanej przyczynie zgodnie z definicją wg WHO

W pozostałych przypadkach można dostać Abasaglar z odpłatnością 100%.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Ins. Abasaglar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań (10 wkł. po 3 ml)

2 op. po 10 wkł. po 3 ml.

D.S. 12-14j

Odpłatność: 30%

Uprawnienia dodatkowe: S

Ilość insuliny wypisana na recepcie przekracza dawkowanie na 180 dni. Na 180 dni wg dawkowania 26j dziennie można wydać 15.6 ampułki. W związku z tym jednorazowo można wydać maksymalnie 15 ampułek, i pozostałe 5 przy następnej realizacji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa – Prawo farmaceutyczne, art 96, pkt 3a, podpunkt 4. art 96a pkt 7a, podpunkt 2.

mgr farm. Martyna Piotrowska

©rx.edu.pl