Przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych

GIF zaktualizował informacje dotyczące przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

NIA wystosowała komunikat do pracowników aptek, w którym odniosła się do zasad realizacji recept na nowych zasadach.Dokument wydawany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego upoważnia jedynie do przekroczenia polskiej granicy.


Przekazane informacje zostały rozdzielone na procedury dotyczące podróży do krajów Unii Europejskiej należących do strefy Schengen oraz na wyjazdy i przyjazdy do/z pozostałych krajów.

Wyjazd do krajów Unii Europejskiej należących do strefy Schengen

Jak poinformowano na stronie GIF dokument umożliwiający przewóz do krajów UE jednocześnie należących do strefy Schengen substancji leczniczych kontrolowanych na własne potrzeby, wydawany jest przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub właściwego wojskowego inspektora farmaceutycznego, zgodnie z instrukcją określoną w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia w sprawie zaświadczenia przewidzianego do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych.

Czytaj także: Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów – FAQ

Wystawienie odpowiednich dokumentów

Odpowiedni wojewódzki inspektor farmaceutyczny, w oparciu o receptę lekarską, wystawia lub uwierzytelnia wystawiony przez lekarza dokument. W wypadku przewozu więcej niż jednego przepisanego przez lekarza produktu leczniczego, zawierającego substancje kontrolowane, dla każdego z nich wymagany jest odrębny dokument.

Okres wydawania dokumentów

Dokumenty wydawane są w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.

Wyjazd/przyjazd do/z pozostałych krajów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, dokumenty umożliwiające przewóz substancji kontrolowanych na własne potrzeby lecznicze, wydawane są przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Czytaj także: Bezpłatne leki dla uchodźców wojennych z Ukrainy – pismo do MZ

Dokumenty wymagane do wydania wniosku

Jak informuje GIF, dokument wydawany jest na podstawie wniosku (podpisanego przez pacjenta) oraz recepty lub innej dokumentacji medycznej, potwierdzającej ordynację lekarską, wraz ze wskazaniem zalecanego dawkowania danego produktu leczniczego, w formie określonej przez Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia. 

Czytaj także: Nowe zasady realizacji recept – komunikat MZ

Okres wydawania dokumentów

Zgodnie rozporządzeniem, dokument wydawany jest w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni. 

Dokument wydawany jest jedynie na ilość produktu odpowiadającą zapotrzebowaniu pacjenta przez okres podróży, wynikającemu z dziennego dawkowania przewożonych produktów. W związku z brakiem możliwości wystawienia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego dokumentu na okres dłuższy niż 30 dni, w wypadku dłuższego wyjazdu, kontynuacja leczenia może wymagać wizyty u lekarza w kraju podróży.

Upoważnienie do przewozu wyłącznie w trakcie podróży

Wydany dokument upoważnia pacjenta jedynie do przewozu substancji kontrolowanych ze sobą w  trakcie podróży. Nie umożliwia on przesyłania produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 drogą pocztową lub kurierską. 

Procedura złożenia wniosku

Jak możemy przeczytać na stronie GIF, oryginał wniosku, wraz z załączoną receptą lub inną dokumentacją medyczną, można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, na wskazany na stronie adres.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dokument jedynie w formie papierowej. Na prośbę pacjenta możliwe jest dodatkowe przesłanie skanu wydanego dokumentu na wskazany adres e-mail. Skan taki nie jest jednak oryginalnym dokumentem uprawniającym do przewozu leków zawierających substancje kontrolowane na własne potrzeby lecznicze. Przesyłany, służy jedynie celom informacyjnym.

Upoważnienie dotyczy jedynie przekroczenia polskiej granicy

Dokument wydawany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego upoważnia jedynie do przekroczenia polskiej granicy. Wwóz leków do kraju docelowego może podlegać również dodatkowym ograniczeniom na podstawie lokalnych przepisów prawa danego państwa. W związku z powyższym, przed wyjazdem zalecane jest także uzyskanie informacji o ewentualnych ograniczeniach w placówce dyplomatycznej lub w polskim przedstawicielstwie kraju będącego celem podróży.

Czytaj także: Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności – wrzesień 2023

Źródło: GIF

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]