Preskrypcja farmaceutyczna w 2022 r.

Od dłuższego czasu nie udało się nam uzyskać z Ministerstwa Zdrowia danych na temat ilości wystawianych recept przez farmaceutów. Więcej szczęścia miała Naczelna Izba Aptekarska.

Preskrypcja farmaceutyczna w 2022 utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.Od maja 2020 r. farmaceuci coraz aktywniej wykorzystują swoje uprawnienia do wystawiania recept w aptekach oraz dla siebie i dla rodziny.

Z okazji wystąpienia w dniu 11 października 2022 r. w ramach spotkania Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowali prezentację na temat preskrypcji farmaceutycznej w Polsce.

Recepty farmaceutyczne w liczbach

Z treści prezentacji można się dowiedzieć m.in., ile recept farmaceutycznych wystawili farmaceuci w aptekach. Okazuje się, że w porównaniu do danych z 2020 r. liczby te są dużo wyższe i kształtują się następująco:

Miesiąc Liczba recept
Styczeń166480
Luty162565
Marzec230886
Kwiecień206778
Maj196700
Czerwiec191100
Lipiec186316
Sierpień185450
Wrzesień180799

Dla porównania najwyższa liczba recept z grudnia 2020 r. wynosiła blisko 122 tysiące. Jak wyżej widać, w marcu 2022 r. wystawiono prawie dwa razy więcej recept niż w tamtym czasie.

Recepty dla siebie i dla rodziny

Zaprezentowane dane wskazują, że tendencja wzrostowa dotyczy również recept wystawianych przez farmaceutów dla siebie i dla rodziny.

MiesiącLiczba recept PALiczba recept PF
Styczeń2327522586
Luty2412322084
Marzec3310427951
Kwiecień2809526063
Maj2827125980
Czerwiec2855325231
Lipiec2780424924
Sierpień2849524944
Wrzesień2852926189

Dla przykładu w grudniu 2020 r. farmaceuci wystawili łącznie 31810 recept, natomiast w marcu 2022 r. było to łącznie aż 61 tysięcy, również blisko dwa razy więcej!

Dalej NIA pokazała sumaryczną liczbę recept wystawionych od stycznia do września 2022 r., która wyniosła łącznie 2183275!

Źródło: NIA