Pismo wojewódzkiego konsultanta w sprawie stężenia etanolu używanego w recepturze

W odpowiedzi na wątpliwości złożone przez OIA w Warszawie jak traktować zapis % lub ° w przypadku etanolu wojewódzki konsultant do spraw farmacji aptecznej stwierdził, że:
- % jest domyślnie wagowy (m/m), a ° są objętościowe (v/v), chyba, że zastosowano zapis % (v/v),
- korzystanie z gotowego etanolu 70% (v/v) może prowadzić do sporządzenia leku nieprawidłowo, ponieważ zawiera on mniej czystego etanolu niż 70% (m/m), któr0ego należałoby użyć przy zapisie Spir. Vini 70%,
- zanim wykona się dany lek trzeba sprawdzić jaki surowiec się posiada, żeby nie popełnić błędu.

Pełna treść pisma w załączaniu.